diumenge, 19 de maig de 2013

La revalorització del patrimoni: El Molí de Can Padrosa de Sant Just Desvern / segles XIV-XXI

Al municipi de Sant Just Desvern al Baix Llobregat s'hi troben les restes d'un molí fariner hidràulic del segle XIV, el molí de Can Padrosa. Diversos estudis històrics l'identifiquen amb el Moli Mitjà, i d'altres amb el Moli Sobirà. L'edifici sembla que es va abandonar al segle XVII i des de llavors el seu enrunament i degradació va ser progressiu. El lloc es va convertir en un abocador de runes quedant arrassat i esborrat del paisatge. Durant els anys vuitanta del segle XX el procés va anar a més i llavors l'Ajuntament de Sant Just va adquirir els terrenys per començar a actuar-hi. Des de 1989 es va començar a delimitar l'espai i a protegir-lo amb la intenció de fer-hi un parc i alhora revaloritzar les ruïnes d'aquest molí. L'any 2001 sota la direcció de l'arqueològa Laura Suau i Lleal es van iniciar els treballs de desenrunament de l'edifici i l'extracció dels cinc metres de runa que havien cobert completament l'espai. L'intervenció arqueològica va posar al descobert un edifici gòtic amb una volta ojival que correspon al carcabà i sala de la mola, al pou i mur de la bassa. Aquestes restes arqueològiques van ser consolidades i urbanitzades l'any 2003 per l'estudi d'arquitectura Graons en benefici de l'ús i gaudi dels habitants del municipi, esdevenint una mostra més de la sensibilitat i cultura de molts dels municipis de Catalunya envers el seu patrimoni històric i arquitectònic, promovent la seva divulgació i conservació. Un exemple a seguir.