dimarts, 7 de maig de 2013

Un estudi històric oblidat: Roderic Pita Mercè i Juneda / 1975-1979
Entre els anys 1975 i 1979 es van publicar als programes oficials de Festa major una sèrie de cinc articles que portaven com a títol: Dades per al coneixement de l'arqueologia i l'historia de Juneda en les dues primeres entregues, i canvià el nom a Dades i apunts del passat històric de Juneda, escrit pel jutge i arqueòleg lleidatà Roderic Pita i Mercè, amb la col·laboració de Pere Bellmunt i Beà, director del Museu de Juneda. En aquests articles es feia un recull de les restes i jaciments arqueològics de l'entorn de Juneda, des de la prehistòria, fins als temps musulmans, posant com a límit cronològic la reconquesta cristiana, i esmentant detalls sobre jaciments i restes trobades fins al moment, com la vila romana de les Forques, el brocal de pou jònic, i un monument que ha restat força desconegut i per estudiar, el mil·liari romà de la partida de la Bassa Nova.

L'autor proposa diverses teories a partir de la lingüística, la toponímia, i les restes arqueològiques. Reprèn la teoria del possible origen romà del topònim Juneda, repassa la toponímia musulmana i llença una teoria sobre el topònim Manreana. L'estudi és molt meritori, però amb mancances i força llacunes, que amb el temps s'han anat complementant i omplint. La principal és la manca de bibliografia i notes a peu de pàgina.

Per afavorir la seva lectura he agrupat les quatre entregues en un sol document, tal com havia de ser en el seu origen, i que seria mereixedor d'un major coneixement per part dels junedencs, pel seu llenguatge planer i molt didàctic. Per complementar-lo he afegit l'article de Pere Bellmunt Beà sobre la canonada, publicat al PFMJ de 1980. Espero que ho gaudiu.