dimarts, 9 d’abril de 2013

Lo cançoner dels Comtes d'Urgell, els Cervera i Gabriel Llabrés / 1907
L'any 1907 el mallorquí Gabriel Llabrés i Quintana (1858-1928) publicava un magnífic estudi sobre el manuscrit conservat a la Biblioteca Nacional de Madrid titulat Cançoner dels Comtes d'Urgell, escrit en la part anomenada Proverbis per Guillem de Cervera (1165-1245), baró de Juneda i Castelldans al segle XII. En aquest estudi Historic i literari publicat per l'Associació Catalana de Bibliòfils de Barcelona, l'autor feia una enorme tasca de recopilació d'informació sobre la nissaga dels Cervera, als qual dedica un capitol, explicant les seves gestes i misèries abarcant tot el període dels segles XII a XIV, les dades que ofereix són interessantíssimes per fer qualsevol estudi sobre aquesta important família nobiliària catalana molt vinculada a la casa dels Comtes d'Urgell. Per afegir més interès, aquest estudi inclou tres documents extraordinaris: el testament de Ramon de Cervera de 1276, el Codicil del mateix Ramon de Cervera de 1285 i finalment una escriptura de venda de Guillem de Cervera a Francesc Saçala del castell de Puigverd l'any 1318. Tots tres documents estan escrits en llatí però són molt interessants i de fàcil comprensió, apareixent-hi molta toponímia de la zona com Vimferri, Margalef, Vimpelec, Vilaplana etc. i apareixent noves referències documentals sobre el castell de Juneda. Per completar aquesta entrada també he afegit un arbre genealògic de la família de Cervera, extreta del mateix llibre i una imatge de l'escut heràldic dels Cervera.

Per acabar, només em resta recordar que dins la història de Juneda, la família dels Cervera va ser fonamental a l'hora d'establir-ne la seva identitat jurídica com a Baronia (simbolitzada en la corona baronial que figura en l'actual escut heràldic de la vila) però que malauradament sembla haver desaparegut de la memòria col·lectiva judedenca, sense que en cap lloc de la vila hi hagi ni un sol recordatori de la importància que van tenir durant l'edat mitjana, i de com han estat eclipsats per la familia dels Cardona/Medinaceli, barons de Juneda des de 1381 fins el 1835. Des d'aquest humil bloc,s'intents fer una mica de justícia vers el gran oblit d'aquestes personalitats de la nostra historia.