divendres, 5 d’abril de 2013

Imatges estàtiques en el temps (IV): Juneda des de l'aire 1950/1960
Seguint amb la sèrie de presentar fotografies antigues, avui toca exposar-ne dues de molt interessants pel fet que estan enfocades des de perspectives molt semblants. Són dues imatges aèries preses des de la part nordest de la vila, a l'alçada de l'antiga bassa Bovera, i encarada cap al barri de la costa apreciant-se en la primera l'estructura urbana de vila closa. Aquesta imatge està extreta del programa de Festa Major de l'any 1979, que a la seva vegada estava agafada del volum de la Geografia de Catalunya de Lluis Solé Sabarís publicada per Aedos l'any 1958. Crida l'atenció la part més alta de la vila amb la Plaça de Les Tres Creus i el Pou del Gel, i la inexistència del carrer La Costa, format per pendents i contrapendents en forma de ziga-zaga. També s'aprecia com els carrers de Torregrossa i Fondo encara estaven per completar, i l'era de cal Xammar amb les rengleres de pallers. La Bassa Bovera no és visible, cosa que ajudaria a establir una cronologia més precisa. Possiblement aquesta imatge estigui presa pels volts de 1950/1955, i ens mostra una imatge fossilitzada del barri de la Costa que podria traslladar-se perfectament a uns dos-cents anys abans.

La segona imatge es correspon a una postal comercialitzada pels vols de 1960, i en ella el nucli urbà queda més desdibuixat, però hi inclou una vista de la piscina municipal urbanitzada el 1955 aprofitant una part de l'antiga Bassa Bovera que encara es pot apreciar, i on anys després, cap a 1965 es construiria l'actual camp de futbol, en un espai envoltat d'arbres per millorar les condicions de salubritat d'aquell indret.

Tant l'una com l'altra mostren encara una vila en la que els carrers eren de terra, i les cases fetes amb tàpia, bigues de fusta, canyissos i teula àrab, però que ja tenien els dies comptats davant l'empenta del fenomen del "desarrollismo" econòmic a partir de 1959 que canviaria la fesomia de molts pobles d'arreu de Catalunya.