dimarts, 5 de febrer de 2013

El Pla d'Ordenació Urbana Municipal de Juneda i el Patrimoni Artístic / 2007


L'entrada que us presento avui té una finalitat divulgativa i didàctica. Entre els anys 1999 i 2007 l'Ajuntament de Juneda, presidit pels alcaldes Josepa Peiró Badia i per Ramon Vallès i Puig (Epd), va portar a terme una tasca titànica de reordenació urbana i de revisió global de les Normes Subsidiàries de Planejament de Juneda, aprovades el 1987. D'aquesta tasca ingent m'interessa destacar quatre apartats que tenen a veure amb el patrimoni artístic i arqueològic de la vila. Tot l'enorme volum d'informació tècnica urbanística es pot trobar a la pàgina del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i en prescindeixo. Com sigui que l'orientació d'aquest bloc és interessar-se pel patrimoni cultural, m'ha semblat convenient i necessari mostrar part d'aquest POUM per a aquells que comparteixen l'interès ( i la preocupació a la vegada) pel nostre patrimoni històric. Personalment, penso que un dels monuments més importants que tenim a Juneda, el brocal romà de pou de la vila de Les Forques podria ser proposat per ser declarat Bé Cultural d'Interès Nacional. Altres exemples sobten, com la no catalogació d'uns elements del patrimoni arquitectònic com són els safareigs de la Femosa (recentment restaurats), la canonada de la Font i la façana del cementiri municipal de 1849, que també seria mereixedora de ser catalogada. Dins de les masies i edificis rurals vull destacar l'absència del molí del Massot (actualment enrunat). També penso que alguns edificis del carrer Major haurien de ser tractats individualment, tot i que ja es troben inclosos en una zona de protecció especial ( per exemple, la façana de cal Cabeça, C/ Major 9 datada del 1606, La rectoria, C/ Major 7, cal Tomaset amb un arc de 1685, i cal Fusteret amb l'arc més antic, i que cada edifici tingués una fitxa individualitzada que pugui evitar algun excés.
Un dels aspectes que em causa preocupació és la constatació que diversos jaciments arqueològics ja es consideraven destruïts o desapareguts quan es va elaborar el catàleg, sens dubte pèrdues irreparables i incomprensibles de les quals només podem fer que lamentar-nos i lluitar per a que no se'n perdi cap més. Per la resta, una bona manera de conèixer el nostre entorn, i respectar-lo, perquè així, vulguem o no, respectarem i estimarem el nostre país, passat, present i futur.

Espero que us resulti interessant i desperti el vostre interès.