dimecres, 30 de gener de 2013

Intervenció al mur de la bassa (V). Abril/ maig 2012
La intervenció per restaurar i recompondre el mur interior de la bassa va suposar l'ampliació de la longitud d'aquest mur que delimita el perímetre interior. La prolongació d'aquest mur ha estat necessària per poder consolidar l'espai del caixer de terra que estava greument afectat per l'existència d'arrels de pollancre que havien estovat i desfigurat l'àrea de contacte entre el caixer de terra i el mur de carreus, que al seu torn mostrava que al llarg dels segles s'havia anat degradant i adobant successivament (amb materials diversos, i amb tècniques pobres. L'excavació fins al nivell del terra d'argila verge ha permès construir aquest mur seguint les alineacions del mur primitiu del segle XIII-XIV seguint el mateix esquema constructiu i tècnica antiga. Cada filada de carreus ha estat tallada seguint les dimensions preexistents, donant al conjunt una naturalitat i simetria indispensable per refer el conjunt i donar-li sentit i homogeneïtat. En les fotografies es pot apreciar la gran diferència existent entre les fotografies inicials d'agost del 2011, i les finals, un cop reconstruït el mur. El resultat no podia ser un altre: una obra feta a consciència i amb tota la consciència possible.