divendres, 25 de gener de 2013

De mica en mica s'omple la pica. Salvador Palau i els seus primers estudis sobre els molins catalans

L'any 1990, l'estudiós dels molins fariners Salvador Palau, publicava un primer treball d'inventari que aplegava un total de 450 molins fariners catalans de diverses contrades catalanes. Pel que fa a les terres lleidatanes recollia informació del riu Corb i del riu Sió,deixant de banda altres cursos fluvials. Aquesta mancança quedaria subsanada al poc temps amb la publicació del seu treball Els molins fariners de Catalunya, 690 molins inventariats ( del qual ja vaig publicar-ne una entrada). Amb aquest estudi ja inaugurava la seva definitiva tasca d'inventari i sistematització dels molins coneguts d'arreu de Catalunya, que es culminaria amb els seus llibres posteriors de 1992 i 1994.
Sens dubte, un bon antecedent dl que vindria posteriorment: els dos millors estudis sobre els molins catalans fins a la data d'avui.


Nota bibliogràfica. Palau Rafecas, Salvador: Els noms de 450 molins fariners de Catalunya recercats per 14 comarques, 120 municipis i 15 barrancades o conques fluvials dins Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica, juny de 1990. XV col·loqui general de la Societat d'Onomàstica, Reeus 6-8 d'abril de 1990