dimecres, 23 de gener de 2013

El noms de la terra / la terra dels noms. El llibre de Joan Cornudella, una nova pedra en la construcció de la nostra identitat
L'agost del proppassat any 2012 va sortir publicat el treball del benvolgut Joan Cornudella. Poques coses cal afegir sobre la seva persona i la seva ingent capacitat de treball demostrada a bastament. Aquesta obra és la culminació d'un llarg i minuciós treball de recerca de les fonts escrites i les documentals. Ell mateix es reconeix com a seguidor dels treballs pioners de Jaume Torrent i Gelonch, Josep Maria Solé i Bonet i Josep Maria Albaigès, i en poleix i amplia la informació disponible. La principal aportació d'aquest estudi, es troba en els capítols inicials referents a l'etimologia i a la toponímia antiga del terme (termes) que formen l'actual Juneda. Ell mateix ja havia recopilat i analitzat les dades recollides per diversos erudits, historiadors, filòlegs, savis i lletraferits que s'havien aventurat a buscar un origen més o més escaient als seus interessos del nom Juneda. La part més interessant i estimulant la composen els tres primers capítols centrats en l'etimologia i la toponímia arcaica on hi inclou referències documentals publicades i inèdites.

Pel que fa a la part d'inventari, amplia a bastament els llistats fets per Jaume Torrent i sobretot per Josep Maria Solé, seguint l'estructura i plantejament establerts, incloent-hi algunes referències poc conegudes, donant com a resultat un inventari molt ric i variat de la toponímia menor del terme, sense aprofundir en els motius i l'origen d'aquests noms (feina possiblement inabastable).

L'estudi referent a la toponímia urbana, penso que està mancada d'una consulta més aprofundida i exhaustiva del llibre de Traspassos i Vàlues de 1593, al qual s'hi refereix tangencialment i que considero és una font primària elemental. Aquest apartat és hereu dels treballs de Josep Maria Albaigès dels anys 1978 i 1991, sobre l'evolució urbana de Juneda i els carrers de Juneda. També una recerca més intensiva de l'arxiu municipal podria haver ajudat a situar dates i consistoris que van acordar i aprovar els noms dels carrers ja des del segle XIX, del que es conserven bones sèries documentals a casa la vila.

En conjunt però, aquest llibre és un compendi de diversos treballs i fonts documentals, moltes d'elles de difícil accès que l'autor posa a l'abast del lector i estudiós mitjançant les notes al peu de pàgina i la bibliografia del final molt completa i força actualitzada que maneja amb gran solidesa.

Així doncs, una nova obra que ajuda a eixamplar el coneixement sobre el territori de l'actual Juneda, tema que encara no sembla exhaurit atès que molts arxius encara guarden els seus secrets esperant que algun agosarat els descobreixi i difongui. Que així sia.


Nota bibliogràfica: Cornudella Olivart, Joan (2012): Juneda i els seus noms de lloc. Editorial Fonoll. Juneda, 2012. 130pp ISBN 978-84-939193-2-0