dilluns, 5 de març de 2012

De la pedra en treurem pa: restauració de la bassa / març 2012Després d'una aturada temporal de les obres a causa de les baixes (i/o polars) temperatures, que impossibilitaven treballar en condicions òptimes, aquest mes de març (mes de la guerra pels romans) s'ha reiniciat la reconstrucció del tram final de la bassa, que estava literalment destruït per les arrels dels pollancres que havien fet la funció de sosteniment del caixer de terra però també havien debilitat i perforat el mur de carreus pel seu interior. Després d'haver donat forma als carreus, ha arribat l'hora de posar-los al seu lloc definitiu, tancant i reforçant el mur perimetral de la bassa i allargant-la uns tres metres més. Com podreu observar en les imatges, aquesta és una obra d'un resultat visual immediat, atès que la seva geometria regular en opus quadratum (aparell isòdom)facilita extraordinàriament la seva col·locació. S'ha començat per la cara interior de la bassa, i properament es treballarà la cara exterior on s'hi ubicarà l'escala que permetrà l'accès a l'hort del molí que anirà integrada dins el mur, aprofitant l'espai interior reblert de calç i pedres calcàries. Aquesta obra, cal recordar-ho, utilitza pedres provinents d'enderrocs i els dóna una nova vida que esperem, sigui ben llarga i fructífera ( reciclem, reduïm i reutilitzem amb la suor del nostre front).