dimarts, 7 de febrer de 2012

Deconstruint la matèria sòlida: reconstrucció de la bassa / febrer 2012


Pendents encara de la resolució de la fase d'apuntalament dels forjats del molí, s'ha reobert un dels fronts oberts els mesos d'estiu, el de la reconstrucció/construcció del tram final del mur de carreus de la bassa, i a l'ensems la ubicació d'un nou accès per comunicar la passera que forma aquest mur, i l'hort. Aquesta fase disposa d'un material d'obra excepcional format per més d'un centenar de pedres escairades provinents d'un enderroc d'un mur de pedra seca que aguantava una espona. La particularitat d'aquest mur era que estava format per carreus escairats, que en realitat eren muntants de portalada i pedres picades que havien estat rebutjades per presentar defectes que impossibilitaven la seva col·locació, i que van acabar formant part d'un marge en una finca rústega. Arran de l'oferiment d'un empresari de la construcció de la vila, es van portar aquestes pedres per donar-les-hi una segona (o tercera) vida, però per fer això ha estat necessari un procès de modificació, consistent en retallar i regularitzar les mides estàndart per poder fer les filades que formaran aquest tram final de la bassa. Cada pedra ha estat retocada acuradament per poder tenir unes dimensions adequades a la seva nova destinació, per això ha calgut ajustar el seu volum i aprofitar la seva cara treballada per poder formar un conjunt unitari, definint la seva superficie visible, regularitzant els laterals, i eliminant aquells volums que dificultaven el seu encaix i disposició en el mur. Cada pedra ha estat tractada individualment, tallant les parts excedents, i picant les superficies de contacte interior, que formaran aquesta obra en opus quadratum. El procès ja està en marxa, i sens dubte, el resultat final, un cop estiguin col·locades serà d'una gran efectivitat visual i estructural.