dimecres, 1 de febrer de 2012

Francesc Carreras Candi i Ceferí Rocafort: construïnt un país des de la base /1908 /1918
A principis del segle XX, la voluntad de redescoberta del país va portar a la creació i redacció d'una obra magna: La Geografia General de Catalunya dividida en volums dedicats a les quatre provincies catalanes,més un volum general. Aquesta magna obra del renaixement cultural català va ser dirigida per Francesc Carreras Candi, (a la imatge superior) encarregant a diversos colaboradors les tasques de recopilació i redacció dels diversos volums. El volum corresponent a Lleida, va ser encarregat a Ceferí Rocafort Sansó fent una tasca titànica de síntesi, municipi a municipi, recollint toponímia, geografia, estadística, i imatges de monuments (molts d'ells ja desapareguts). Pel que fa a nostre tema la vila de Juneda era tractada de forma generosa, adjuntant una panoràmica des del camí de la Franquesa, i una reproducció del plànol d'ordenació urbana de Josep Bayer i Bosch del 1904. Entre les dades que aporta parla de la riquesa industrial, formada per una serradora, nou premses de vi, dos molins d'oli i cinc molins de farina (el de la Bardissa, el del Paco,el de Baix, la farinera del Francisquet, i molí del Massot). Entre altres coses, esmenta la toponímia del terme, i breus dades històriques, a part d'altres dades interessants i el segell municipal. Espero que us resulti interessant i ajudi a interessar-vos per personatges que han fet grans aportacions al nostre país com l'esmentat Francesc Carreras Candi