dissabte, 21 de gener de 2012

Pedra a pedra, erigim una muralla: la restauració de les mitjaneres / 2002


L'ala est del molí (l'antiga porta d'accès i quadra)ha estat la part més castigada al llarg de la història, allí deixaven els animals per descansar i refer-se en unes menjadores i abeuradors de pedra situats a la cantonada de l'esquerra. Aquest espai ha estat reconstruit diveres vegades, arran d'esfondraments (1872,1937,1992) deixant al descobert les parets mitjaneres del propi molí i de la sala de la llimpia. Antigament aquest espai comptava amb tres plantes tal com assenyalen les obertures situades a diferents nivells que comunicaven els diferents espais. Estructuralment aquesta part presenta clarament tres nivells en la seva part posterior que fa de mur de contenció de carreus del talús on està construida la llímpia d'una alçada de tres metres, que recolza un mur que presenta unes característiques especials, està fet amb una tècnica de pedres irregulars (opus incertum) distribuides irregularment amb una argamassa que les unia, els indicis apunten que aquest mur de la primera planta va ser construit amb una tècnica de caixonada molt semblant a la tàpia, però amb pedres posades dins del caixó. El darrer tram d'aquest mur era de tàpia i va ésser revestit amb una paret de pedra vella, per donar-li més unitat al conjunt, obrint-se un arc que convertia aquesta antiga obertura en un balcó. Pel que fa a la mitjanera lateral, es va restaurar la pedra original, substituir alguns materials deteriorats i reomplir els buits interiors amb argamassa, per lligar el doble mur de pedra que el forma d'una amplada de 60 centímetres. Aquest mur presenta també una sèrie d'obertures petites que eren emprades per passar-hi els eixos de ferro que lligaven les rodes que transmetien el moviment del molí a la llímpia i a la serradora que s'hi va instal·lar. Tot plegat va resultar una operació de consolidació i embelliment d'un espai que ha estat fet i refet al llarg dels segles,la darrera intervenció va ser el 1950 i que ara, sembla que definitivament està en òptimes condicions. aquestes són unes imatges de l'any 2004,jutgeu-les vosaltres mateixos.