dijous, 5 de gener de 2012

Advocats i procuradors, a l'infern de dos en dos: El primer estudi històric amb referències a Juneda (1817)

Aquesta entrada posa al vostre abast un fullet publicat a principis del segle XIX titulat: Alegacion juridica por el abad y monges del Real Monasterio de Santa Maria de Poblet del órden del Cister, en el Principado de Cataluña: en el pleyto que sigue con el ayuntamiento y vecinos de la villa de Verdú, corregimiento de Lérida, en el propio Principado y el señor fiscal don Andrés Sánchez Ocaña sobre tanteo de la jurisdicción y demás derechos que competen en aquella villa al citado Real Monasterio , en el que el Monestir de Poblet exposava les al·legacions relatives a un plet sobre el domini senyorial de la vila de Verdú, que pretenia desvincular-se del règim senyorial al que estava sotmesa per part del Monestir. Entre les moltes referències històriques que s'hi barallen, n'hi ha diverses que fan referència al domini de les viles baronials de Verdú, Castelldans i Juneda, per part de la casa nobiliària de Cervera. Molts d'aquests documents emprats són extrets directament de l'arxiu del monestir (actualemnt dipositats a l'Archivo Histórico Nacional de Madrid, arran de la desamortització de 1835 que va desposeïr-lo de les seves propietats). Malgrat ser un document jurídic que empra termes associats al món feudal, les referències a Juneda són les primeres que hom coneix integrades en un document publicat, i per això, sense cap mena dedubte ens podem referir a aquest fullet com l primer estudi històric vinculat a Juneda. Espero que el sapiguéu apreciar i aquesta entrada ajudi a revaloritzar la nissaga dels Cervera, barons de Juneda, força eclipsats per la totpoderosa i omnipotent nissaga dels Cardona.