dijous, 22 de desembre de 2011

Els tresors ocults del Molí: la sala de les moles i les engravacions / desembre de 2011L'actual fase de restauració dels forjats del Molí ha implicat dur a terme una operació de desmuntatge de la maquinària que el conforma. Aquests darrers dies s'ha portat a terme, primer de tot,l'apuntalament de la planta baixa a la sala de les engravacions, on es conserven tres engranatges de ferro colat amb dents de fusta de freixa. Després de l'apuntalament del sostre d'aquesta sala s'han iniciat les obres de desmuntatge del parament tècnològic del molí, format pels dos parells de moles franceses de La Fertée, els engranatges que les feien moure i els arbres de fusta que servien per poder maniobrar-les i girar-les per al seu repicat. Aquest desmuntatge ha permès copsar la magnitud del mur de carreus que forma el pou situat al fons de la sala, i apreciar l'estructura escalonada d'aquest mur i el permòdol de la planta baixa. Aquesta fase implicarà el desmuntatge del forjat i la substitució de les biques de fusta corcades i en mal estat, que havien afectat l'estabilitat de les moles a la sala. Per poder fer això, han estat extretes a l'exterior, per poder tenir més espai lliure i poder operar lliurement en aquest espai. Aquesta fase de restauració garantirà la reconstrucció integral de l'espai, intacte des de 1872. Les fotografies parlen per si mateixes, però el millor, sens dubte, encara està per venir.