dimarts, 13 de desembre de 2011

Agit-Prop!!! El molí i la Font tornen a la memòria visual del paisatge junedenc (novembre 2011)En aquest invent tant curiós que és el Facebook, hi ha de tot com a una casa bona. Entre els diversos grups formats que tenen com a motiu principal Juneda, hi destaca una pàgina que s'anomena el racó de la Juneda Fotogènica. Algunes de les fotografies penjades tenen com a tema el Molí i la Font, amb la seva nova cara rentada i lluent. Com a capçalera en mostro una, que ja té l'aparença de ser una de les noves postals de la vila, i fa molt de goig!. S'agraeix que hi hagi persones que sàpiguin valorar i potenciar tot allò que tenim tant a prop ( i tantes vegades tant llunyà i desconegut) quan el nostre deure com a ciutadans és vetllar per la seva conservació i difusió sentint-nos orgullosos d'allò que ens fa únics.

Gràcies per engrescar-vos en aquesta gran aventura de salvar el molí i no perdre'n el record!!