dilluns, 12 de desembre de 2011

Doneu-me un punt de suport i mouré el món. L'apuntalament dels forjats / desembre 2011


La necessitat imperiosa de consolidar i reforçar els forjats del pis superior del molí i de la teulada, ha comportat l'avançament de la fase de reforçament interior de l'edifici amb una clara intencionalitat: preservar el màxim possible les bigues mestres que suporten els pisos, i eliminar aquells envans i parts interiors en mal estat, donant al pis superior un caràcter de planta única sense pesos innecessaris. Aquesta complexa operació s'està duent a terme des de principis de desembre, i de moment ja s'han instal·lat aproximadament uns tres-cents puntals que reforcen les parts estructurals de l'edifici. S'ha apuntalat el forjat de damunt del molí de l'oli amb un sistema de taulons entrecreuats que permeten accedir per tota la superficie de la sala, i així poder suportar els altres taulons i puntals fins arribar a l'alçada de la teulada. per fer això s'ha eliminat un forjat de les golfes que presentava greus deficiències, donant al pis superior un aspecte encara més majestuós i ampli. Les antigues compartimentacions d'aquest pis s'ha eliminat per poder replantejar-ho com una planta unitària i actuar en conseqüència amb les futures necessitats de l'espai. Un cop reforçades les bigues de la teulada es procedirà al seu desmuntatge minuciós, aprofitant al màxim les teules per poder-les reposar en el seu lloc quan es reconstrueixi la teulada que presenta un sistema constructiu de llates i teules en canal. Aquesta fase suposa ja definitivament la intervenció en les parts estructurals de l'edifici amb vistes al seu complet i total salvament i restauració. Era una actuació urgent.