dissabte, 24 de setembre de 2011

Un exemple de recuperació del patrimoni: el Molí del Foix a Sta. Margarida

Des de l'any 2002, l'Ajuntament de Sta Margarida i els Monjos (Baix Penedès) disposa d'un espai i unes instal·lacions per l'Aula de natura del Molí del Foix. aquest edifici moliner del segle X ha estat al llarg dels segles un edifici emblemètic del municipi. El 1995 va ser adquirit pel municipi i restaurat per donar cabuda a aquest servei cultural, que ofereix una dinamització constant de descoberta de l'entorn del riu Foix enfocat a escolars i públic en general. És una iniciativa digna d'elogi pel que significa de conservació del patrimoni arquitectònic, i per l'ús d'equipament que se li ha donat.

Per fer-se una idea dels treballs de restauració, i de l'estudi previ que es va realitzar per la seva recuperació, adjunto un treball magnífic d'Alfred Mauri i Maria Soler publicat l'any 2005.

Pel forat del pany: la descoberta d'un embornal a la bassa (setembre de 2011)Les obres de condicionament del tram final caixer de carreus de la bassa han deparat una sorpresa: el desenterrament d'un sistema de desaiguament de la bassa format per una llosa superior amb una obertura circular, superposada a una canal amb un extrem perforat, que permetia circular l'aigua de la bassa per poder regar l'hort del Molí. Aquest sistema de reg havia estat colgat durant decennis i ara, amb les obres ha tornat a sortir a la llum en perfecte estat de conservació. Són dues pedres ben treballades i repicades que no es conservaran en el seu lloc original, atès que el nivell de la solera de la bassa ja no permet la seva reutilització. Entre el material recuperat d'aquest tram de caixer també hi ha un carreu que havia estat reaprofitat com a reblament del mur allí on començava el caixer de terra. Aquestes pedres restaran guardades en un lloc ben condicionat per garantir la seva conservació d'ara en endavant. Tota a questa fase de treballs està inclosa dins el condicionament d'accesos i la construcció d'unes escales per connectar el mur de la bassa i l'hort.