dimecres, 21 de setembre de 2011

Aigua passada no mou molí: la lluita contra Scala Dei i el primer mapa del molí (1767)

A l'Arxiu de la Corona d'Aragó es conserven diversos documents relatius a Juneda. Alguns d'ells tenen a veure amb el conflicte per les aigües de la Femosa entre 1760 i 1767, i els municipis de Les Borges, Juneda, Puigvert i Artesa de LLeida contra el Monestir d'Scala Dei, propietari de les terres del Mas Roig, Concabella i Vimferri. Aquest monestir pretenia aprofitar l'aigua de la Femosa a partir del barranc de Castellots i la Font Vella de Les Borges per construïr diverses sèquies per regar els camps del terme rònec de mas Roig (actualment terme de Les Borges Blanques)i els de Castelldans, i construir-hi un molí. Arran del conflicte sobre els establiments de l'aigua concedits al Monestir i a la vila de Juneda el 1758, esclatà la lluita per garantir els drets sobre les aigües per part dels uns i dels altres. Es van succeïr una sèries de plets a la Reial Audiència entre 1760 i 1767, que van anar acompanyats d'uns plànols elaborat per Andreu Bosch (defensant els interessos dels Ajuntaments implicats), i un altre plànol de Joan Soler i Faneca, defensant els interessos del Monestir. El que aquí us presento, és una part d'aquest segon mapa, en el qual es representa tota la zona del Molí de la Vila, la Font Vella, la Canonada de la Font, la Font Nova i els Safareigs municipals, amb la proposta de construïr una sèquia a continuació del desguàs del Molí de Baix que seguiria paralel·la a l'anomenat Rec Nou en direcció al camí de Castelldans. En el plànol hi consta amb tot detall la distribució d'aquests elements, i del projecte de sèquia, que no es va realitzar. A més de ser un plànol fidel a la realitat (la de 1767, i la d'avui) és una obra d'art colorejada d'una estètica fantàstica. Com a nota curiosa i que té una explicació, el mapa està orientat al sud, i això té a veure amb el fet que era una prova testifical que havia de ser vista pel Jutge de la Reial Audiència, al mateix temps que els pèrits i procuradors explicaven la seva distribució.
La font d'on he extret aquest plànol és el magnífic llibre dirigit per Jesús Burgueño: Atles de les viles, ciutats i territoris de Lleida, publicat per la Diputació de Lleida i el Col·legi d'arquitectes l'any 2001, i el plànol es troba a la pàgina 471. Avui en dia ja és un llibre introbable i molt valorat en el mercat.
Jesús Burgueño (director): Atles de les viles, ciutats i territoris de Lleida.
Lleida: Diputació de Lleida - Col·legi d'Arquitectes de Catalunya; Demarcació de Lleida, 2001; 603 pp. + colofó. Salutació de Josep Pont i Sans; presentació de Pere Robert i Sampietro. ISBN 84-88258-87-9