dissabte, 10 de setembre de 2011

Quan el molí va deixar de ser de la vila (1856)

Arran de les lleis desamortitzadores del ministre Madoz durant el Bienni progressista una sèrie de propietats subjectes a la propietat dels ajuntaments i Universitats de veïns, van ser posades en pública subhasta per ser alienades, i afavorir els ingressos de l'Estat i l'entrada del liberalisme econòmic en la societat (ja a l'any 1852 l'ajuntament havia plantejat la venda en subhasta dels dos molins fariners a causa de quedar vacants el seus arrendaments, però es va desestimar). Arran d'això, les terres de conreu comunals, els boscos, els molins, les ferreries, carnisseries, botigues, forns de pa, etc... van ser posats en venda mitjançant les Comissions Provincials de Vendes de Béns Nacionals. Malauradament a l'AMJ no es conserva gaire documentació sobre aquest particular, malgrat que això va afectar el Moli de l'Oli i els dos molins fariners i altres insdustries i finques municipals. A través d'un document tramès per Marcelino Jallomí en data 23 de maig de 1856, es comunica a l'Ajuntament que el Molí d'una pedra de la partida Femosa ha estat adjudicat al veí de Les Borges Ramon Farrerons, i que aquest n'ha de prendre possessió legal i ésser inscrit al registre de la propietat, i als registres de la contribució industrial. Per fonts indirectes, sabem que Ramon Farrerons va acabar venent aquest molí a ramon Giné Masbernat l'any 1868, i aquest darrer el va traspassar a Ramon Torrent Melis l'any 1871, però aquesta ja és una altra història.