dilluns, 5 de setembre de 2011

Les coses al seu lloc: El Plànol de la finca Molí de Baix (2000)

L'any 1999 arran del desenvolupament urbanístic de tota la zona del Pla del Molí (en alguns llocs apareix anomenada Pla Molí, sense conjunció) i de la partida Femosa, amb l'obertura dels carrers Font del Gat i Riu Femosa, es va fer necessari clarificar i establir definitivament els límits físics de la finca, atès que en els plànols de les Normes Subsidiàries, i en els projectes de Modificació de les NNSS, es desdibuixaven els límits en funció dels interessos urbanístics. Com ja havia arribat un punt en que era necessari actuar, es va sol·licitar mitjançant el vist-i-plau de l'Ajuntament els serveis de l'empresa de Topografia Garfei de Juneda, per tal de delimitar la superficie i els fitaments de la finca, amb especial interès en l'espai de la bassa, al nord, i el límit est, amb el camí municipal dels Horts o del Molí (en aquells moments desaparegut físicament i cartogràficament, recuperat l'any 2002). El resultat d'aquest fitament és el que es pot apreciar en aquest plànol, la forma irregular de la finca (situada en una corba del riu Femosa) perfectament integrat en el territori natural, apreciant-se la centralitat de l'edifici del molí, les diferents alineacions de les sales que el formen, el mur i la bassa a la part superior, així com l'espai de la Font del Gat. En resum, un plànol que deixava definitivament clar sobre el paper la magnitud de la injustícia que significava pel molí les Normes subsidiàries de l'any 1987, i el desconeixemnt del territori i de la història recollit en aquestes. Afortunadament, aquesta va ser una pedra més en el llarg procès de salvament i revalorització d'aquest patrimoni menyspreat i ignorat. Cal agrair a Miquel Garriga i Camarassa l'interès i professionalitat que va demostrar en tot moment al realitzar aquesta tasca, i els fruits que van obtenir-se d'aquesta bona feina els estem recollint avui.