dimarts, 23 d’agost de 2011

Va ser notícia: La declaració com a Bé Cultural d'Interès Local (2002)
L'any 2002, arran de les reiterades peticions per escrit del propietari del Molí a l'Ajuntament, el consistori va aprovar per unanimitat incoar l'expedient de declaració de l'edifici com a BCIL, i trametre'l al Consell Comarcal, ens que té la potestat de fer la declaració als municipis amb menys de 5000 habitants. Aquests tràmits van comptar en tot moment amb el suport incondicional de la regidora d'urbanisme Mª Carme Massot i de l'alcalde Ramon Vallès (E.p.d.), als quals cal agrair per sempre més tota la feina feta per protegir el Molí i integrar-lo amb plenes garanties al creixement urbanístic de la vila.
Arran de la declaració, la periodista del diari Segre Lis Solé es va posar en contacte amb el propietari i amb l'Ajuntament per redactar la notícia i publicar-la. Les informacions feien un esbòs històric de l'edifici, i una descripció sintètica de les seves característiques. Però confonia els termes en parlar d'una altra qüestió, i sobretot, al parlar de diners: esmentava una subvenció de "36.060€ destinada a la recuperació de les canonades i safareigs del molí" que no s'ajustava a la realitat. Aquesta subvenció s'integrava en un expedient de recuperació dels safareigs municipals de la via del tren, i de la canonada de la Font Nova (grafiada en el plànol que vaig elaboral en dies passats) i del qual es va redactar una memòria descriptiva per sol·licitar l'ajut del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Diputació de Lleida del bienni 2003/04. Per tant, aquesta xifra de diners no anava relacionada amb el Molí (com van voler donar a entendre algunes veus, que s'aferraven a la noticia publicada erròniament). A partir de llavors, la qüestió del Molí de Baix va passar a un segon terme, perque la declaració va ser presa com un objectiu final, i no com el que era: un principi. La restauració i salvament del Molí ha anat exclusivament a càrrec dels propietaris, per l'Ajuntament o qualsevol altra administració ha suposat un cost total de O€ fins a dia d'avui.

Desconec si finalment es va tramitar l'expedient i es va rebre la subvenció per recuperar els safareigs i la canonada (un dels seus trams després de l'aqüeducte que passa per sobre del sequió de desguàs del molí, ha quedat per sota d'unes cases construides arran de la Femosa, quan hauria d'haver estat delimitada aquella zona com a zona arqueològica al POUM, i evitar un fet incomprensible: edificar damunt d'un monument històric subterrani no catalogat). Si algú m'ho pot aclarir, l'hi estaré agraït.