dilluns, 22 d’agost de 2011

Intervenció al mur de la bassa (II) Agost 2011

Aquesta intervenció ha consistit en aplomar el mur exterior i l'interior de la bassa, i en el desmuntatge i recol·locació dels carreus (prèviament numerats) en el seu lloc original. Pel que fa al mur interior, les darreres filades de carreus s'han restaurat completament degut a que presentaven pedres de mides desiguals, degudes segurament a alguna reparació antiga que havia prioritzat la funcionalitat,havent-se desnaturalitzat l'harmonia del conjunt. Per acabar, cal fer notar que el pas per sobre del mur s'ha estrenyut 40 centímetres (el que s'havia desplomat el mur) i que s'ha rematat la darrera filada de carreus amb lloses (llambordes) tallades a la mida per donar major coherència al conjunt. La fase següent consistirà en la construcció d'unes escales per poder facilitar l'accès i el trànsit per aquest sector. El resultat és impressionant, sense més.