divendres, 12 d’agost de 2011

Els tresors ocults del Molí: Els Cacaus, maig / setembre de 2008 (I)
Sota terra s'amaga un dels grans tresors de Juneda. A la façana sud, sota un cobert en forma de terrat construït el 1872 i a més de 4 metres de profundidat, hi ha construits els dos cacaus (Carcavans) del Molí. Son dos arcs de mig punt (datables al segle XII-XIII) separats per un sòlid mur de carreus escairats i encaixats perfectament, que acaben en un tallamar arrodonit. La factura de les dovelles i dels carreus laterals és perfecta, i estan completament picats en fi. Aquests dos arcs són la façana de les dues galeries amb volta de canó, formades per grans carreus i pedres escairades de diveses mides, que s'endinsen dins el molí a la recerca del rodet i de la turbina. Tenen una longitud de 7 metres i 35 centímetres, i una amplada conjunta de 5 metres i 85 centímetres, la seva alçada és de 2 metres i 18 centímetres. Al fons del cacau oest, encara s'hi conserva un rodet de ferro i fusta molt primitiu, que va quedar inutilitzat a la reforma de 1872 i que s'aixeca sobre una peanya que l'eleva respecte al nivell del terra. Al cacau est s'hi conserva la turbina instal·lada l'any 1872, que donava força (190 rpm)per moure a través d'un eix de ferro, les dues engravacions (engranatges de ferro amb dents de fusta) que a la seva vegada movien les moles del molí al primer pis. Conscients d'aquest gran tresor ocult i molt desconegut fins i tot per nosaltres, vam plantejar la neteja i condicionament dels cacaus com una prioritat. La tasca era feixuga, ja que des de feia dècades, s'havia anat acumulant una gran quantitat de llot i fang a la solera, i en alguns llocs, arribava pràcticament a 75 centímetres d'alçada. A més, temps enrere s'havia produït un esllavissament d'un dels murs exteriors del terrat, i això amenaçava l'estabilitat del conjunt, amb la qual cosa, pels volts de l'any 2000, es va apuntalar tot l'espai, per garantir la seva seguretat.

Les operacions de neteja van començar el maig de 2008, amb la intervenció d'una brigada de 4 persones que van treballar per drenar i extreure el fang i el llot acumulat, i extreure l'aigua acumulada (que neix d'un dels murs de la construcció). A les imatges es podrà apreciar el gruix d'aquesta capa de llots, que obstaculitzava l'accès i perjudicava la maquinària existent. Després de l'extracció del fang es va fer una tasca de neteja a pressió dels murs, de la turbina i el rodet, per extreure materials que poguessin danyar-los. La tasca va anar acompanyada de la instal·lació d'un sistema de bombeig de l'aigua amb un grup electrògen, atès que l'aigua assoleix un nivell de prop de mig metre amb facilitat, i això dificulta la tasca de reconstrucció. Un cop netejat l'espai i ben drenat, es va decidir reforçar el mur caigut, construint a la sortida de les cacaus dos murs de carreus per davant dels fonaments, i a la mateixa linea que els murs dels cacaus que reforcessin el sòl original que suportava els fonaments del terrat (extremadament erosionat). Per acabar, el terra dels dos cacaus (sauló natural) va ser cobert per una capa de grava petita de riu, per afavorir el drenatge i evitar la formació de nous llims. És una de les intervencions més importants que s'ha fet a Juneda els darrers anys per salvar una part antiquíssima d'un edifici històric. Observant les fotografies, ho podreu comprovar, i compartireu la sensació d'estar descobrint un tresor amagat i desconegut.

1a Fase: Situació prèvia l'any 2005

2a Fase: Extracció llims, drenatge i neteja (maig de 2008)