dimecres, 10 d’agost de 2011

L'entrada al purgatori (Expedient 145/05) novembre 2005 / abril 2008
Degut als canvis urbanístics derivats de l'obertura i canvi de rasants del carrer Font del Gat, l'entrada d'accès al molí va quedar obsoleta. El desnivell era de més d'un metre, i a més al límit de la finca ja s'havia construit el tancament de la finca veïna que quedava enlairada respecte a les noves rasants, amb el problema afegit de les filtracions degudes al rec del jardí veí. Aquestes circumstàncies van fer plantejar una solució radical per garantir la comoditat de l'accès per la part NO. i garantir l'estabilitat de la tanca de la finca veïna, garantir l'impermeabilització del subsòl, i finalment, embellir l'accès donant-li un caràcter d'acord amb el lloc en qüestió. La sol·licitud i projecte d'obres visat pel Col·legi d'Arquitectes es va tramitar a l'Ajuntament el mes de novembre de 2005, i per diverses circumstàncies va trigar pràcticament dos anys i mig a ser resolta, després d'obligar al propietari a redactar i aprovar un segon projecte, adequant alguns aspectes a la normativa. Un cop aprovat, es va sol·licitar una bonificació del 95% acollint-se a les ordenances municipals, per considerar-les unes obres vinculades al patrimoni històric i cultural. La resposta de l'Ajuntament va ser la de denegar aquesta bonificació, per considerar que la finca on es troba construït el Molí no forma part del patrimoni històric de Juneda (això exclou la bassa, els cubs, el salt, la font, les mines i altres elements subterranis i en superficie que integren el sistema hidràulic del Molí. Aquest acord municipal va significar la presentació d'una carta formal de protesta al considerar absurd desvincular l'edifi del lloc on està construït. Malgrat això, les obres es van inciar el maig de 2008, amb l'anivellament de rasants, l'extracció de 30 metres lineals de canals de pedra picada, l'obertura d'una rasa per instal·lar la claveguera, la pavimentació de la via d'accès a la placeta de dalt, la construcció d'un mur de formigó armat en el límit nord de la finca, consolidant el mur preexistent del veí i marcant el límit amb una segona finca veïna. Per acabar, durant l'estiu de 2008, gràcies a la generosa donació d'un veí de juneda, (El Josep del Joc) es va poder recollir tres remolcades de pedres velles, provinents del Tossal del Joc, que van ser curosament triades segons la seva forma (les més ben treballades van ser paletitzades i guardades) i les més aptes van ser distribuïdes per ser col·locades en els murs laterals com a revestiment per donar un aspecte atemporal a aquesta nova entrada al Molí de Baix, carrer Font del Gat 37. Les fotografies parlen per elles mateixes.