dimarts, 9 d’agost de 2011

Un molí fariner en funcionament.

Aquest és un video que forma part de la pàgina web del Museu de la vida rural de l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà) i malgrat ser molt curt, es pot apreciar com es carrega el gra a la tolva i com la clau de pas fa que l'aigua del pou surti a pressió movent el rodet de la cacau, com es posa en marxa per moure l'eix que va connectat a la nadilla, qui posa en moviment la mola volandera, per fer la farina. Una bona manera de fer-se una idea de com funcionaven i funcionen els molins.

Els molins paperers a CatalunyaL'any 2008, els moliners Josep Esteve Farriol i Martí Ribas Cardús (ambdós jubilats) van publicar el primer inventari conegut sobre els molins paperers a Catalunya, en el qual reunien informacions vitals d'aproximadament uns dos-cents edificis, agrupats per conques fluvials i comarques. Acompanyen cada apartat d'una cartografia precisa i cada fitxa va il·lustrada amb una fotografia a color de l'edifici. Les fitxes de l'inventari són molt senzilles i entenedores, i converteixen aquest llibre en una eina imprescindible per conèixer aquesta indústria, que a Capellades hi tenia un centre vital. Recullen també informacions sobre els molins del riu Matarranya i de la Sènia per la part del Maestrat. Una obra així contribueix a valorar i conèixer uns edificis que estan en un greu perill de desaparició, si no hi ha conscienciació social de la seva importància. Cal felicitar als dos autors per la seva meritòria i impressionant tasca de recopilació i de treball de camp. Un llibre excel·lent.

Fitxa Bibliogràfica: Esteve Farriol, Josep; Ribas Cardús, Martí: Els molins paperers a Catalunya. Rafael Dalmau Editor / Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Barcelona, 2008. ISBN: 978-84-232-0716-9

Els molins hidràulics valencians.L'any 2000 la Institució Alfons el Magnànim de la Diputació de València, publicava un extraordinari llibre de 500 pàgines, editat i coordinat per Thomas Glick, Enric Guinot i Luis P. Martínez, sobre la història, tipologia i qüestions relacionades amb els molins i els sistemes hidràulics de rec a l'horta valenciana i als rius Xúquer, Túria, Sènia, Vinalopó i a la Vall d'Albaida. El llibre és un compendi de coneixements sobre la història de la molinologia, sobre la importància de l'aprofitament de l'aigua en la cultura musulmana i en la cristiana, amb diferències importants sobre el tema de la propietat, l'ús i l'organització jurídica dels valencians al llarg dels segles. És al mateix temps una reivindicació dels paisatges agraris amenaçats per l'especulació urbanística contemporània. El llibre va acompanyat d'un gran nombre de plànols, mapes, croquis, esquemes i de fotografies, que donen encara més valor a un llibre ja de per si imprescindible i d'obligada lectura per les qüestions que planteja, especialment en la significació dels espais irrigats i l'organització de l'aprofitament de l'aigua establint unes diferències entre l'etapa musulmana i la feudal. Sens dubte, un llibre de capçalera que és extrapolable a les característiques de la Catalunya Nova, atès que aquest territori també presenta aquestes dues etapes. Malauradament, es troben a faltar estudis tant ben estructurats i globals pel que fa a Catalunya, que incorporin tants aspectes diferents dels molins. Tant de bo algun dia es publiqui algun llibre com aquest centrat a Catalunya. Sens dubte, una obra mestra de la molinologia.

Fitxa Bibliogràfica: Glick, Thomas F.; Guinot, Enric; Martínez, Luis P.: Els molins hidràulics valencians. Tecnologia, història i context social. Institució Alfons el Magnànim, Diputació de València. 2000. ISBN:84-7822-321-5