dissabte, 6 d’agost de 2011

La portalada del paradís. desembre 2004 / febrer 2009Arran dels canvis radicals que ha sofert urbanísticament l'entorn del Molí amb l'obertura del carrer Font del Gat (antigament A), les rasants i nivells del terra es van invertir totalment. Els terminals de les sèquies de rec que portaven l'aigua a la bassa van desaparèixer, i les excavacions per aconseguir la nova rasant van significar que el terreny de la finca quedava més d'un metre per sobre del nou carrer, amb la subsegüent anul·lació del sistema hidrogràfic antic. Les canals de pedra picada que portaven l'aigua per dins la finca van quedar obsoletes i a un nivell massa elevat, per aquest motiu va ser necessària la seva extracció. La porta d'entrada quedava a un desnivell amb excessiva pendent, i la reobertura del camí municipal del Molí l'any 2005, va fer necessari un replanteig de tot l'espai. L'any 2004, el propietari va sol·licitar a l'Ajuntament la col·locació d'un mosaic a l'entrada del Molí, aprofitant la cel·lebració del centenari de l'estada a la vila del poeta Mossèn Antoni Navarro Grangé, i gràcies a la col·laboració i predisposició de l'alcalde d'aquell temps Ramon Vallés Puig (E.P.D.) la inciativa va cristal·litzar en la instal·lació d'aquest mosaic el desembre de 2004, amb la presència dels familiars del poeta i d'un nombrós públic assistent. Aquest va ser el punt d'inici de la decisió de construir una portalada de grans dimensions que ocupés l'espai nordoest de la finca, seguint l'antic traçat immemorial del camí municipal del Molí. A partir de llavors, aquesta obra consta de dues etapes, una primera que va des de març de 2005 fins a setembre de 2005, en la que es construiren els dos murs de suport, un dels quals tindria una obertura en forma de finestra enreixada, amb una reixa del segle XVII recuperada d'un enderroc a la vila closa, i l'altre seria el suport del mosaic dedicat al poeta Antoni Navarro, i que forma una fornícula a la mida.

La segona fase va iniciar-se el novembre de l'any 2008, amb la instal·lació d'unes bigues de fusta provinents d'una empresa de la Ribagorça, feta per encàrrec i transportada fins al seu lloc d'instal·lació, on se la va sotmetre a un tractament especial per garantir la seva conservació. Un cop instal·lada aquesta biga amb la funció de llinda, es va començar a fer la barbacana i la teulada, tot amb peces antigues provinents d'enderrocs comprades a un empresari del sector. El resultat va ser espectacular, i a partir del mes de febrer de 2009, la portalada ja estava acabada (i visible també a través de Google Earth). El canvi és impressionant.

Fase 1. Aspecte previ l'any 2005


Fase 2. Construcció murs laterals

Fase 3a: Col·locació de la llinda i construcció de la barbacana (novembre 2008/febrer 2009)