divendres, 29 de juliol de 2011

Un llibre interessant: L'evolució urbana de JunedaL'any 1978, l'enginyer i lletraferit Josep Maria Albaigès publicava un estudi sobre l'urbanisme de la vila de Juneda en un estudi que posa en relació els censos de població coneguts (els focs), amb l'extensió del nucli urbà, i acompanya l'explicació amb una plànols de la possible trama urbana des del segle XII fins el segle XX. Al meu entendre és un treball brillant, però al que li manca un contrast de fonts escrites, especialment la consulta del LLibre de Traspassos i Vàlues de 1593, i un treball arqueològic que ajudi a contrastar les seves hipòtesis. Parteix de la premissa que la vila neix des de dalt fins a baix i que la vila closa es va formant a mesura que augmenta la població. Si fem cas de la documentació medieval a la part del Pou del Gel hi havia un castell, el castra Iuneda. Penso que el treball és fa més interessant a l'analitzar l'urbanisme des del segle XVIII, que va començar de forma catastròfica per Juneda, que arran de la guerra de Successió va quedar abandonada i destruida, i de com l'estructura circular de la vila closa es va transformar a partir de la construcció de ravals (com el carrer major), que prenien noves disposicions en terreny pla.
Pel que fa a la part que ens afecta, el darrer capítol del llibre, avança i projecta quin ha de ser el futur urbanístic de la vila, que situa en el Pla del Molí, fet que amb l'entrada del segle XXI s'ha confirmat amb l'obertura dels carrers Onze de setembre, Font del Gat i Pla del Molí, idea que ja d'altra banda ja s'observava als plànols de Josep Bayer i Bosch de 1904, i als plànols de Gomà Pujadas de 1955.

Plànol d'ordenació de la vila de Juneda de Josep Bayer i Bosch (1904)Plànol d'ordenació urbana de la vila de Juneda de Marià Gomà i Pujades (1955)Fitxa bibliogràfica: Albaigès Olivart, Josep Maria: L'evolució urbana de Juneda. Publicacions de la Casa de Cultura. Juneda, 1978