dijous, 28 de juliol de 2011

Novembre 2010/gener 2011: Intervenció al mur del salt


La intervenció en el mur del salt ve donada per un antic problema provocat per les arrels dels pollancres i dels àlbers plantats a la placeta de dalt. Amb el pas dels anys aquestes arrels havien estovat l'arcada de maó del salt petit i havien provocat un desplomament del mur, que ja havia estat reconstruït diverses vegades, rejuntant les pedres, però el problema continuava, amb la qual cosa era inevitable una actuació radical, que en primer lloc, eliminés les arrels dels arbres, i en segon lloc permetés reconstruïr el mur de contenció, sense afectar l'estructura dels arcs de maó previs, especialment la de l'arc de la contramina, ja que l'arc del salt petit era necessari reconstruir-lo de nou. Amb aquesta intervenció es feia també un canvi radical en l'accès a la font per dalt, al suprimir-se l'antic pas de terra paral·lel al salt, que amb el pas dels anys, presentava un esvoranc cada cop més gran i més perillós, traslladant aquest pas a l'extrem del mur, on ja s'havia construït una porta d'accès, fent ja definitiva la nova ubicació del pas. Prèviament, al mes d'octubre s'havia fet una anivellació del terreny, canviant l'antiga pendent que anava de menys a més a mesura que ens atançavem al salt, i canviant completament el vessant, fent-lo descendir a mesura que ens hi atancem. Els resultats són impressionants, i la perspectiva visual interior i exterior sobre el salt ha millorat considerablement. Aquesta fase ha significat també, el tancament de tot l'espai de la placeta de dalt, i el coronament d'aquest mur amb llambordes, amb la qual cosa s'ha convertit en un excel·lent mirador.


1a Fase, preparació (imatge de l'any 2008) i anivellament de rasants (octubre 2010)

2a fase: Consolidació dels arcs i desmuntatge del mur3a fase. Restauració i reconstrucció