dimecres, 27 de juliol de 2011

Qui paga, mana: El paper moneda junedenc durant la guerra civilAmb l'esclat de la guerra civil el 19 de juliol de 1936, van començar a escassejar els productes de primera necessitat, i la moneda corrent. Els ajuntaments en mans de comitès revolucionaris van assumir competències que fins aquell moment no tenien, entre elles, la del control dels proveïments per abastir el front de guerra, i també l'emissió de vals per fer front a les necessitats del moment. Durant els primers mesos de guerra, l'Ajuntament de Juneda va utilitzar uns vals que portaven impresa la capçalera: Municipi de Juneda, i anaven signats amb un segell del Comité del Front Popular. Amb la prolongació de la guerra, es va produir un fenòmen d'acumulació de moneda metàl·lica (especialment de bronze i argent) per part dels ciutadans, i la moneda fraccionària va començar a escassejar. davant d'aquest fet, i per tal de mantenir l'intercanvi comercial, els municipis van emetre paper moneda per valors facials baixos, per tal d'afavorir la circulació. En el cas de Juneda, es coneixen tres emissions, una primera de febrer de 1937, una segona d'abril de 1937 i una tercera de setembre de 1937, i la seva validesa era exclusivament pel terme de Juneda, i el seu valor anava garantit per un dipòsit en moneda del Banc d'Espanya a la caixa municipal. Totes elles anaven signades per l'alcalde Josep Cedó Lacasa i el secretari Lluís Bosch Rubió.

A partir de febrer de 1938, diversos decrets del Govern central, van prohibir aquestes emissions de paper moneda, i només es reconeixia el valor de les emissions del Banc d'Espanya, amb la qual cosa, les monedes dels ajuntaments, cooperatives, sindicats o col·lectivitats, van deixar de tenir validesa.

Arran d'això, l'Ajuntament de Juneda va recuperar el sistema de vals, que acomplien la funció de paper moneda, i servien a més per indicar allò que era necessari per la persona que el portava. En el cas que ens ocupa, s'han conservat una desena de vals amb data de novembre de 1938, que eren bescanviables per farina al Moli de Baix, i que mai van ser retornats per cobrar-ne l'import, atès que el 5 de gener de 1939, les tropes italianes de l'exèrcit franquista, van ocupar la població. Que es tingui coneixement, aquests vals que aquí es mostren, són els únics coneguts i conservats.

1a Etapa. Vals del Municipi de Juneda (juliol 1936 / gener 1937)

2a Etapa. (No disposo d'exemplars de l'emissió de febrer de 1937)

Paper moneda, emissió abril 1937

Paper moneda emissió setembre 19373a Etapa: vals municipals


L'unic llibre que estudia aquest fenòmen monetari durant la guerra civil de 1936 és el d' Antoni Turró Martinez: Les emissions monetàries oficials de la guerra civil (1936-1939) publicat l'any 2007 per la Societat Catalana d'Estudis Numismàtics de l'Institut d'Estudis Catalans i que és la versió definitiva i actualitzada del seu llibre: El paper moneda català (i altres signes monetaris) : emissions de la guerra 1936-1939 : catàleg general històrico-descriptiu : Valls d'Andorra-Principat de Catalunya. L'avenç, Barcelona, 1982

Un llibre exemplar: Juneda, el seu terme
L'any 1991, el mestre de mestres Josep Maria Solé Bonet (qui va despertar en molts alumnes l'interès per les ciències socials, i la història, jo entre ells)publicava el seu aprofundit estudi sobre la geografia, toponimia, història, climatologia, hidrologia, etc. del terme de Juneda, éssent la culminació de molts anys d'estudi i de treball de camp per tot el terme municipal. És al mateix temps la recopilació de dades més sistemàtica que mai s'ha fet sobre la geografia local on sistematitza totes les dades disponibles sobre l'extensió, límits i característiques de cada una de les partides del terme, i hi afegia elements, edificis, històries i anècdotes que ajuden a situar cada cosa al seu lloc. Sens dubte, un treball únic en la seva categoria, i d'un gran valor científic.
Pel que fa al nostre tema d'estudi, s'hi refereix al parlar de la partida del Pla del Molí, i constatava un dels grans problemes que va patir la Femosa durant els anys 80 i 90, l'extremat grau de contaminació per purins de les seves aigües, que en arribar al salt del Molí, generaven una olor insuportable. Afortunadament això ja és part del passat, i la font del Gat, el salt, i la Femosa, ja no pateixen la degradació ambiental de llavors. Dedica una pàgina sencera a la fotografia del salt de la Font del Gat.Fitxa Bibliogràfica: Solé Bonet, Josep Maria: Juneda, el seu terme. Comissió de Cassoles de Tros i Diputació de Lleida. Lleida, 1991.