dimarts, 26 de juliol de 2011

Imatges del passat: des de l'aire 1987 / 1995

L'any 1987 van ser aprovades per la Comissió Provincial d'Urbanisme de Lleida les Normes Subsidiàries de Plantejament de Juneda. Aquesta planificació urbanística atorgava a la finca del Molí de Baix la qualificació de Zona d'Espais LLiures Clau L,i això implicava que a partir d'aquell moment, l'edifici quedava condemnat a desaparèixer, atès que aquesta qualificació invalidava qualsevol acció de restauració o reconstrucció pel fet de que tot el perímetre irregular de la finca esdevenia un futur jardí que havia de ser expropiat per l'Ajuntament. A partir d'aquell moment començava la (enèssima) lluita per salvar un patrimoni centenari amb el temps com a pitjor enemic. En aquesta foto aèria de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, encara es pot apreciar la configuració de l'espai immediat tal com havia estat durant centenars d'anys, amb la costa del camí del molí (el socost), la bassa amb els xops, la sèquia de la Femosa al sud, i els camps i horts a tot el seu voltant, ni carrers ni cases. Encara no havia començat la (forçosa) transformació urbanística que l'ignorava i infravalorava i el condemnava a la desaparició i destrucció.En aquesta segona foto de l'any 1995, ja s'evidencien els canvis urbanístics traumàtics a tota la zona. El caminet del molí havia estat suprimit unilateralment per donar pas a una continuació en línea recta del carrer A, deixant a la finca sense la seva històrica façana, i convertint-la en un immens pati interior, sense accès per la Font. Tots aquests canvis van significar a partir de 1998 una lluita per transformar aquestes decisions preses des d'un despatx, que ignoraven centenars d'anys d'història.

Imatges del passat: la Bassa i la placeta de dalt (IV)En aquesta foto de l'any 1937, es pot observar el nivell de la bassa després de la molada, i la renglera de pollancres que aguanta el caixer. També s'observa la tanca de canyes de protecció per evitar qualsevol accident infantil. En aquesta foto, els germans Josep i Jaume Roselló Barrufet, al costat de la bassa (Josep Roselló Barrufet, de tres anys, va ser una de les tres víctimes mortals de l'esfondrament del molí del dia 28/12/1937)Josep Roselló Barrufet, al costat de la bassa, l'any 1937.
Aquesta foto de l'any 1979 està feta al mateix lloc que l'anterior amb la diferència que la bassa ja estava seca des de feia 17 anys i s'havia convertit en un aiguamoll ple de xisques i herbes pel fet que la sèquia molinal del Torrent, encara circulava a través d'un canal per dins d'ella (en aquells temps, a causa de les granges de porcs i els abocaments incontrolats de purins a la sèquia, l'olor de l'ambient era fètida i insuportable, i va continuar així fins ben entrats els anys 90, malgrat tot, Jaume Roselló es va oposar a qualsevol intent d'eliminar el pas de les aigües per dins de la finca, malgrat algunes pressions externes. El temps li va donar la raó, atès que avui en dia, gràcies a la circulació de l'aigua, encara podem gaudir del salt de la Font). A la foto, d'esquerra a dreta, els germans Ramon, Miquel, Jaume i Antoni Roselló Aixalà.