divendres, 22 de juliol de 2011

Febrer / març 2011: Intervenció a la contramina (salt gros)De sempre la imatge del salt de l'aigua del molí (espai conegut com la Font del Gat)ha anat acompanyat d'un interrogant. El salt petit ha estat sempre el sobreixidor de la bassa del molí, i el desnivell ha permès la seva construcció que té una sortida sobre un podi amb tres esgraons. En la part final de la sortida, en el canal, existeixen dues pedres horitzontals amb una ranura que formen una resclosa, i a la banda dreta, una pedra en forma d'U que és un sobreixidor que conduïa l'aigua a l'anomenat ·"salt gros". Des de sempre ens havia cridat l'atenció que aquest salt gros tenia construit a la seva embocadura un sòlid mur de carreus i maons amb un petit tub de plom a la part inferior, i ens resultava estrany que fós un salt. Després de donar moltes voltes, vam arribar a la conclusió que era una contramina o dipòsit de reserva d'aigua en forma d'embut, ja que després d'uns cinc metres de longitud, es produeix un angle recte de 90º que dona pas a una mina paralel·la als cubs de dalt del molí, i que va en direcció a la bassa, acabant però en una paret cega de carreus que tanca la bassa, on un dels carreus presenta un petit orifici amb un tub de plom, que està al nivell més baix de la bassa, per tant, vam arribar a la conclusió (atès que el desnivell de la mina condueic les aigües cap a dins de la bassa) que aquell pressumpte salt gros, era en realitat una cisterna de reserva d'aigua, un cop la bassa estava plena, i que per evitar la pèrdua de l'aigua, s'emmagatzemava l'excedent en aquest dipòsit en forma d'embut, formant per tant una cisterna en forma de contramina.

La intervenció va consistir en desenrunar els sediments de llim i fangs allí acumulats, que en la part final arribaven a la meitat de l'alçada de la mina, i drenar tot l'espai, adaptant el pendent de l'aigua cap a l'exterior mitjançant l'excavació d'una rasa per instal·lar el tub de drenatge, en paral·lel al salt petit. Finalment, es va fer la consolidació del mur de carreus que tancava aquesta cisterna, restaurant aquelles parts malmeses o desaparegudes. El terra de roca conglomerada va ser cobert amb grava sòlta de riu, per afavorir el drenatge.

1a Fase: Estudi i preparació. Imatges abans de la intervenció (any 2008)2a Fase: excavació i desenrunament (febrer 2011)


3a Fase. Canal de drenatge

4a fase. Reconstrucció i restauració