dilluns, 18 de juliol de 2011

L'Església i el cementiri vells de Juneda (1993)

L'any 1993 l'activista cultural junedenc (però barceloní d'adopció) Jaume Torrent Gelonch, publicava un llibre ben documentat sobre l'existència de l'antic temple gòtic a la vora del cementiri del carrer del Calvari, amb resultats desiguals. D'una banda, el títol a simple vista no ens assenyala que es tracta d'un estudi molt més ambiciós en el qual es fa un recull de dades i fonts primàries molt complet centrat en toponimia i arqueologia del paisatge. En segon lloc, utilitza fonts inèdites sobre la formació del terme municipal al llarg dels segles, des de l'antiga Baronia de Juneda propietat de la casa nobiliària de Cervera i els seus avatars fins arribar al segle XIX. La part més interessant però, són els apèndixs, on hi transcriu amb tècnica arxivística la Concòrdia entre la Universitat de Juneda i Ferran Ramon Folc de Cardona, Duc de Cardona i Baró de Juneda. En aquesta Concòrdia el Duc fa donació en usdefruit de les seves propietats a canvi d'un pagament en metàlic i en espècia. Un dels béns immobles que cedeix és el Molí fariner de la Vila ubicat a la Dominicatura, diferent al Molí de la Bardissa ubicat a la Quadra del Vaquer. Moltes lectures apressades i poc rigoroses havien passat per alt aquest punt, i no esmentaven el Moli fariner de la Vila perque el confonien amb el Molí de la Bardissa. Ambdós molins i ambdós territoris, van ser cedits a la Universitat de veïns de Juneda a perpetuïtat.

A destacar també que és un llibre amb citacions a peu de pàgina i bibliografia adès que a la portada hi ha una reproducció del Foli 109 del Llibre de Traspassos i Vàlues de 1593 amb les fitacions de la Dominicatura (Diumenge) que inclouen el Molí de la Vila.

Fitxa bibliogràfica: Torrent Gelonch, Jaume: L'Església i el Cementiri vells de Juneda. Pagès Editors. Lleida, 1993. ISBN 84-7935-159-4.

La vila de Juneda, Breu resum històric (1925)

L'any 1925, el llavors alcalde Ramon Arqués Gorgues (eren els temps de la Dictadura de Miguel Primo de Rivera, éssent un personatge controvertit i autoritari) publicava una erudita recopilació de notes històriques i fonts primàries sobre els orígens històrics, buscant-los en els temps romans i visigòtics. Aquest estudi, titulat: La vila de Juneda, breu resum històric, va tenir molt poca difusió i és un llibre dificilíssim de trobar (es van editar uns 1000 exemplars) donant-se la circumstància que fins fa pocs anys a la casa pairal de Cal Saprià encara hi havia una caixa d'exemplars acabats de sortir de la imprempta. Pel que fa a les referències al Molí, s'hi refereix de passada quan en el capítol corresponent al segle XIV esmenta la col·locació de quatre creus de terme en quatre punts del terme, una de les quals ubicada a la cruïlla del camí de la Floresta i el camí del Molí de la Vila, sense citar d'on havia extret la informació. La segona referència té a veure amb la transcripció en l'apèndix del Llibre de Traspassos i Vàlues de Juneda iniciat el 1593, un capbreu sobre les propietats urbanes i rústegues dels veins de la vila. En delimitar el territori de la Dominicatura (Domíngia o Diumenge) una de les fites és el camí del Molí, el propi molí, la canonada de la Font Nova, el camí de La Garriga i el tossal de les Forques.Fitxa bibliogràfica: Arqués Gorgues, Ramon: La vila de Juneda, breu resum històric. Imprempta Joan Gibal, Les Borges Blanques, 1925.