diumenge, 17 de juliol de 2011

Un llibre de capçalera indispensable

L'any 1983 els professors Jordi Bolós Masclans i Josep Nuet Badia, publicaven el primer estudi monogràfic sobre els molins fariners hidràulics, titulat senzillament: Els molins fariners. En les seves escasses pàgines es desentrellaven els secrets de la història des del temps dels romans, fins a la tecnologia i terminologia dels edificis i dels ginys que formaven aquesta indústria mil·lenària. Afirmaven que els molins de rodet horitzontal eren tant o més antics que els molins de rodet vertical, i que a Catalunya l'existència d'aquests tipus de molins ja es documentava des del segle IX. Sens dubte un llibre de consulta obligada per qualsevol interessat en la molinologia, i més si es té en compte que el seu esquema de funcionament d'un molí hidràulic ha estat reproduit en diversos estudis sobre el tema.Fitxa Bibliogràfica: Bolòs Masclans, Jordi; Nuet Badia, Josep: Els molins fariners, Ketres Editora, Barcelona, 1983. ISBN 84-85256-30-1.

El Museu Etnològic de Juneda

L'any 1978, per iniciativa de Ramon Roselló Torrent i de Josep Lecha Juana, es va fer donació al Museu Etnològic de Juneda (creat l'any 1975) d'una mola de pedra granítica amb la condició que hi constés en una petita inscripció metàlica: "Donació del Molí de Baix". Durant molts anys aquesta mola va estar situada ben visible a l'extrem del jardinet mirant cap a la casa pairal del Dr. Josep Cornudella, fins que arran de l'Homenatge de l'any 1995, en commemoració del seu centenari, en aquell lloc s'hi va ubicar el bust en bronze actual. La mola va ser apartada i situada mirant al carrer Dr. Cornudella, i a davant seu s'hi va ubicar un contenidor d'escombraries, quedant visualment desapercebuda i ignorada.

1. Ramon Roselló Torrent i Josep Lecha Juana mostrant orgullosos la mola donada.2. Els germans Miquel, Antoni, Jaume i Teresa Roselló Aixalà

Imatges del passat: L'enigma de les pedres escrites.

A la façana sud del molí existeix a la porta d'entrada una llinda de pedra amb un escut heràldic enigmàtic. Està formada per un conjunt de quatre peces: la llinda monolítica dividida en tres parts esculpides, una mola volandera a l'esquerra, un escut central amb la imatge d'un ocell (o un drac mig ocell mig rèptil) emmarcat per una sanefa de tres diamants a cada banda, i una mola volandera situada a la seva dreta. A sobre d'aquesta llinda, tres pedres esculpides representen una sanefa geomètrica i un rectangle dividit en dues parts, la representació d'una turbina a sota i les inicials M.A.D.R.T. 1872. Aquestes darreres incials equivalen a: Molino Aguardenteria (de)Don Ramon Torrent, i la data correspon a la reconstrucció duta a terme pel nou propietari des de 1871, obligat a reconstruir-lo perquè un cop comprat es va esfondrar, i això serví per ampliar l'edifici i ubicar-hi un nou parell de moles a la sala de moltura (aquesta reconstrucció en conservem els plànols). També en aquesta mateixa pedra hi ha una segona data, 1950 que es correspon a la reconstrucció feta després de l'esfondrament del 28/12/1937.

La llinda enigmàtica, un ideograma del Molí fariner de la Vila?

1. La Mola Volandera2. L'enigma de l'ocell/drac: L'Escut original de Juneda?3. La mola sotana4. Les pedres mudes, joc lateral de la part superior

5. La pedra heràldica central. El símbol de la propietat (1872 i 1950)