diumenge, 14 d’agost de 2011

Els tresors ocults del Molí: Els Cacaus, maig / setembre de 2008 (II)


L'estructura dels murs de suport de la terrassa que protegeix (i amaga) els cacaus presenta una particularitat: existeixen dues alineacions de mur, el mur inferior és més gruixut i compacte durant el primer metre i mig, i a partir de llavors continua amb una alineació que es desvia del mur inferior i és menys gruixuda. Aquest mur està recolzat en la roca verge d'argila i sauló, estant completament a la intempèrie, i per tant, havent patit els efectes de l'erosió de l'aigua corrent i dels canvis de temperatura i humitat. Arran d'això, a finals del segle XX es va produir una esllavissada de la roca original que va significar l'esfondrament d'una petita part del mur perpendicular adjacent a la façana sud del molí. Immediatament es va dur a terme una intervenció d'urgència l'any 1999 per tal d'apuntalar el mur que havia quedat penjant, i evitar més despreniments. La intervenció de 2008 tenia com a objectiu netejar les cacaus i assolir el nivell de la roca per poder construïr uns fonaments que reforcessin els murs, i al mateix temps evitessin l'erosió de la roca d'argila definitivament. Degut a la posició dels dos mur paral·lels que no formen un rectancle, es va considerar que la millor forma de consolidar-los era construïr dos murs de carreus en diagonal que unissin els muntants del arcs dels cacaus, i la entrada a la mina de desguàs (també molt malmesa). Aquests dos mur de carreus, construits el juliol de 2008, han significat el tancament de l'espai i el reforçament de l'estructura sense afectar l'edifici, aconseguint unir la funcionalitat i l'estètica.

Mur de contenció estMur contenció oest
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada