dijous, 18 d’agost de 2011

1982: Punt d'arrencada de la molinologia a CatalunyaL'any 1982 el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya publicava un treball a través del Servei d'Arqueologia, coordinat per J.M. Gurt i Araceli Martin, en el qual una sèrie de fitxes individuals s'agrupaven en 9 seccions des del Paleolític fins al món medieval. Aquest darrer apartat, donava a conèixer l'estat de les excavacions a diversos jaciments, i abordava temes com les fortificacions militars (torres i castells), esglésies i necròpolis, masos, vilatges i forns de ceràmica, i a la pàgina 175 s'esmentava per primer cop els molins hidràulics com a tema d'estudi arqueològic, en una breu ressenya publicada per Jordi Bolós, el treball continuava amb uns apartats sobre les ciutats medievals i el seu creixement, la numismàtica i la ceràmica. Són fitxes molt breus i molt ben il·lustrades que converteixen per primer cop els molins en un tema d'estudi per l'arqueologia (medieval en aquest cas) i que els equipara amb els altres edificis que simbolitzen l'època feudal: les esglésies, monestirs, torres, masos i castells. El punt de partida per al reconeixement institucional d'aquesta arquitectura i tecnologia ignorats fins aquell moment.

Fitxa bibliogràfica: VV.AA.: L'arqueologia a Catalunya avui. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1982. D.L. B.41130-1982

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada