dimecres, 20 de juliol de 2011

Sobre uns equipaments d'aigua en èpoques reculades

L'any 1990 Jaume Torrent Gelonch publicava aquest article a la revista Fonoll centrat específicament en les fonts naturals com la del Po, la del Gat, la del Pont de Pedra, la del Renyer etc., fent especial incidència en la Font Nova situada vora els rentadors de la Femosa, la canonada i la Font Vella. Sobre la Nova que va donar nom a l'actual carrer de la Font, recull dades històriques i complementa l'article que Pere Bellmunt va escriure al Programa de Festa Major de l'any 1980.

Pel que fa al Molí, hi apareix citat de forma indirecta al parlar de la Font del Gat, i en el plànol de la pàgina 34, que reconstrueix la zona del Pla del Molí i la de la Femosa al segle XVI, amb els camins, basses, sèquies i el primitiu nucli urbà de la vila closa. A la part final de l'article esmenta una incidència de l'any 1892 pel que fa al punt de contacte entre el desguàs (mina) del Molí de Baix i l'aqüeducte de la canonada que passa per sobre d'aquest desguàs (encara avui en dia visible i accessible) en el que s'obligava a Ramon Torrent a fer obres en aquest punt per evitar que les aigües pocedents de la mòlta del molí es barregessin amb les aigües per a ús de boca de la canonada de la Font.Fitxa Bibliogràfica: Torrent Gelonch, Jaume: Sobre uns equipaments d'aigua en èpoques reculades, dins Fonoll, juny 1990, pp.33-38

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada