dissabte, 23 de juliol de 2011

L'origen incert d'un nom: Juneda, la terra dels horts?

L'any 2007 el professor lletraferit (i bon amic) Joan Cornudella Olivart, publicava aquest article modèlic exposant les múltiples hipòtesis sobre l'origen del topònim Juneda, aprotant el millor recull de dades i informació de que disposem fins a l'actualitat i il·lustrant-lo amb una preciosa selecció de plànols i mapes antics. De sempre s'ha sostingut que el primer document que cita el topònim és el Termini Antiqui Civitatis Ilerdae, datat entre el 1168 i el 1173, encara que al Diplomatari de Sta Maria de Poblet recopilat per Agustí Altisent, apareix un document de l'any 1133 que ja cita Juneda (Iuneda) i Castelldans. Al document apareix un topònim encara més interessant: La Femosa: "... de ipsa madriguera vadit terminus Ilerde usque ad Portell prope Miralcamp et sicut aqua vertit usque in femosam et est infra terminum Iuneta cum suis terminus que est de Ilerda". El primer topònim associat a Juneda és la Femosa que és troba sota el terme de Juneda i els seus termes per tant la frontera ve donada per aquest riu i la seva orografia. És curiós si més no, que la hidrografia sigui un element clau en una descipció geogràfica tant antiga, donant-nos a entendre que ja existeix un sistema de sèquies (madriguera, equival a sèquia mare). Si tenim en compte que el molí de Baix es troba dins la Dominicatura,i a escassos 50 metres de la Femosa, durant el segle XII el seu emplaçament era un punt estratègic just al límit d'aquest territori que llavors va ser la Dominicatura (reserva senyorial) formant una quadra.

És un article erudit, però és fins ara, la millor recopilació i estudi fet sobre la qüestió.Fitxa bibliogràfica: Cornudella Olivart,Joan: El topònim "Juneda" (Baix Urgell) etimologia, documentació i cartografia dins Urtx: Revista cultural de l'Urgell, N.20, 2007, págs. 299-326. ISSN 1130-0574

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada