dimarts, 19 de juliol de 2011

Instrucció per a la Causa de Juneda 1760

Arran de la demanda d'establiment del Monestir d'Scala Dei sobre aprofitament de les aigües de la Femosa, i la concessió del dret a construïr una sèquia per canalitzar les aigües de la Font Vella de Les Borges d'Urgell abans de desmbocar a la Femosa i al mateix temps canalitzar les que haguessin passat pel Molí de la Vila (de Baix)en direcció cap al Mas Roig, va començar una lluita titànica. L'establiment que la Reial Intendencia els va concedir al monestir d'Scala Dei va significar immediatament que la Universitat de Juneda posés en marxa l'any 1760 un plet contenciós davant la Reial Audiència per defensar el seu dret a usar les aigües provinents del barranc de Castellots i evitar que les aigües de la Font Vella de les Borges fossin desviades abans d'arribar a la Femosa. Josep Lopez Pastor, procurador dels regidors redactà un document testifical que explicava i descrivia fil per randa tot el sistema hidrogràfic del terme de Juneda al segle XVIII, i per extensió era una visió retrospectiva que es remuntava a temps immemorials, descrivint topònims, sèquies, edificis,basses, ponts, indrets, molins (apareixen els dos molins del Comú: el de La Bardissa i el de la Vila, i un tercer ja enrunat el del camí de Castelldans a la partida del Molinet), etc. tal com estaven en aquell moment i en els segles anteriors. És un document extraordinari que es va complementar amb el magnífic mapa d'Andreu Bosch de l'any 1767.
Pel que fa al Molí de la Vila, es referix a ell com el Molino Arinero de la Villa, en l'item 24 (Foli 8). És un documenten el que val la pena entretenir-se i llegir-lo pausadament, perque tots els indrets resultaran familiars als veïns de Juneda i gent del voltant tal com ho era per la gent que va viure al segle XVIII.És sens dubte, un viatge en el temps i en l'espai.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada