dimarts, 19 de juliol de 2011

Establiment sobre les aigües de la Femosa 1758

L'any 1758, els regidors de la vila de Juneda presentaven una sol·licitud davant José de Contanima, Conseller Real de Sa Majestat en el Consell de Guerra i Intendent General de l'Exèrcit i Principat de Catalunya per tal d'exposar que existia un document de Concòrdia entre la Universitat de Juneda i el Duc Ferran Ramon Folc de Cardona i la seva filla Joana, datat el 1517, en el que es feia cessió a la vila de la Quadra del Vaqué i de les aigües del Torrent de la Femosa. Els regidors demanaven que les aigües que baixaven des de la Floresta i els Castellots no podien ser usades per ningú més que els habitants de Juneda per a regar les seves terres i fer moure els molins. La demanda es va veure reconeguda a canvi d'un cens anual de 25 sous moneda d'ardit a pagar a la Reial Intendencia. Aquest establiment està en relació a la demanda que el monestir d'Scala Dei havia presentat per poder aprofitar les aigües de la Femosa i construïr una sèquia per derivar aquestes aigües cap al terme rònec de Mas Roig a la Font Vella de Les Borges i també construir un rec un cop passat el Molí de la Vila de Juneda. Al cap de dos anys, el 1760 esclatava el conflicte sobre les aigües de la Femosa, que va implicar els municipis de Les Borges d'Urgell, Juneda, Puigvert i Artesa de LLeida contra el Monestir d'Scala Dei, senyor de Castelldans.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada